กาแฟของเอธิโอเปียขึ้นชื่อเรื่องรสชาติและคุณภาพ

SHOP HERE

Yirgacheffe

Medium to Large
Flowery fragrance and lemony

กาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็น Single Origin มีบอดี้ที่เบาและสง่า (Elegant) รสชาติละเอียดอ่อน Character ที่หอมหวานโดดเด่นคล้ายดอกไม้ มีความเป็น Citrus สูง รสชาติเปรี้ยวสดชื่น ในโทนคล้าย Lemon หรือ Orange

About Us

บริษัทฯ ทำธุรกิจการค้า การส่งออก และนำเข้า ด้านที่เราแข็งแกร่งที่สุด คือ การส่งออกสินค้าเกษตร สินค้าเกษตร จาก Ethiopia เรามีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นที่จะจัดหากาแฟชนิดพิเศษแบบเชิงพาณิชย์ให้กับตลาดในประเทศ

SHOP HERE

Our Major Oil Seeds, Pulses & Grain Products

Flax Seed

Origin: Ethiopian
Quality: Machine cleaned
Purity: 98.5% Max
Admixture: 1.5% Max
Oil content: 45% Min
Moisture: 10%
Free from dead/alive insects or weevil, fit for human
consumption.

Light Speckled Kidney Bean

Origin: Ethiopian
Purity: 98% Min
Moisture: 13% Max
Foreign Material: 2% Max
Damage Kernel: 3% Max
Free from dead/alive insects or weevil, fit for human
consumption.

Red Kidney Bean

Origin: Ethiopian
Purity: 98% Min
Moisture: 14% Max
Foreign Material: 2% Max
Free from dead/alive insects or weevil, fit for human consumption.

Desi Chick Peas

Origin: Ethiopian
Purity: 98% Min, Machine cleaned
Moisture: 12% Max
Split: 1.5% Max
Foreign Material: 2% Max
Free from dead/alive insects or weevil, fit for human consumption.

Soya Bean

Origin: Ethiopian Purity: 98.5% Max
Moisture: 10%
Protein: 38% Max
Oil content: 18% Max
Foreign Material: 1% Max
Damage Kernel: 3% Max
Free from dead/alive insects or weevil, fit for human consumption.

Kabuli Chick Peas

Origin: Ethiopian
Quality: Machine cleaned or handpicked.
Purity: 98% Min
Moisture: 13% Max
Split: 1.5% Max
Size: 6-8mm
Foreign Material: 2% Max
Free from dead/alive insects or weevil, fit for human consumption.

Humera Type Sesame Seeds

Origin: Ethiopian
Oil content: 50% min
Admixture: 1% max
FFA: 2 Max
Moisture: 7% max
Purity: 98% Max
Free from dead/alive insects or weevil, fit for human consumption.

Castor Seed

Origin: Ethiopian
Purity: 96% Min
Moisture: 8% Max
Admixture: 3% Max
Oil content: 47% Min
FFA: 3% Max
damage Kernel: 3% max
Free from dead/alive insects or weevil, fit for human consumption.

Niger Seeds

Origin: Ethiopian
Foreign Material: 2% Max
Oil content: 34% min
Moisture: 7% max
Purity: 98.5% Max
Free from dead/alive insects or weevil, fit for human consumption.

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์